Bedrijfsadvies
Een onderneming krijgt niet alleen te maken met financiële of fiscale kwesties, maar met veel meer verschillende complexe vraagstukken. Prompt Advies treedt op als sparringpartner en adviseur om mee te kijken op onderwerpen zoals de juiste bedrijfsstrategie, het herinrichten van het businessmodel, het opstellen van prognoses en begrotingen, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het in kaart brengen van de risicobeheersing.

  • opstellen Vof-, Maatschaps-, of CV- overeenkomst;
  • opstellen van Managementovereenkomsten;
  • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • opstellen van notulen en/of besluiten voor directie- en/of aandeelhoudersvergaderingen;
  • het beslechten van geschillen tussen vennoten of aandeelhouders;
× Hoe kan ik u helpen?