Naast het geven van fiscaal advies, beschikken wij bij Prompt Advies ook over juristen die zich inzetten om juridische kwesties op te lossen. Niet alleen nemen we je alle zorgen uit handen, maar ook gaan we zorgvuldig om met gevoeligheden die een rol spelen bij juridische vraagstukken. Bij Prompt Advies kun je terecht voor praktisch advies, sparren over of begeleiding bij juridische zaken of het voeren van gerechtelijke procedures. De juridische afdeling van Prompt Advies is vooral gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.

Arbeidsrecht

Elke ondernemer die gebruik maakt van personeel, komt in aanraking met het Arbeidsrecht. Vaak heeft dit te maken met vragen over rechten en/of plichten van de werkgever of werknemer, arbeidsvoorwaarden, of een dreigend Arbeidsrechtelijk geschil. Prompt Advies kan je ondersteuning bieden op alle aspecten van het Arbeidsrecht.

Ondernemingsrecht

Als ondernemers hebben, bewust of onbewust, te maken met het ondernemingsrecht. Prompt Advies heeft jarenlange ervaring op dit gebied en kan je helpen met de volgende zaken:

  • opstellen Vof-, Maatschaps-, of CV- overeenkomst;
  • opstellen van Managementovereenkomsten;
  • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • opstellen van notulen en/of besluiten voor directie- en/of aandeelhoudersvergaderingen;
  • het beslechten van geschillen tussen vennoten of aandeelhouders;

Bedrijfsfusies of bedrijfsovernames.

Bedrijfsadvies
Een onderneming krijgt niet alleen te maken met financiële of fiscale kwesties, maar met veel meer verschillende complexe vraagstukken. Prompt Advies treedt op als sparringpartner en adviseur om mee te kijken op onderwerpen zoals de juiste bedrijfsstrategie, het herinrichten van het businessmodel, het opstellen van prognoses en begrotingen, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het in kaart brengen van de risicobeheersing.

× Hoe kan ik u helpen?